Sökresultat

 • Havsplanering (4)
 • Konventioner (4)
 • Havsförvaltning (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med USA

Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Faktasida: Samarbete med Ryssland

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrivs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans har beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav är utpekade samarbetsområden i programmet.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

Faktasida: Samarbete med Brasilien

Samarbete med Brasilien

Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.