Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Miljömål och direktiv (2)
  • Faktasida (2)
  • Havsförvaltning (1)
  • Lagstiftning (1)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.