Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Publikation (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.