Sökresultat

  • Havsförvaltning (2)
  • Havsplanering (2)
  • Kartor och Gis (2)
  • Faktasida (2)
  • Gis (2)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Visa fler

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Havsplanering - geografiska data

Havsplanering - geografiska data

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv