Sökresultat

 • Havsförvaltning (1)
 • Publikation (1)
 • Senaste året (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Publikationer (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.