Sökresultat

  • Fredade arter (1)
  • Arter (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fiskar (1)

  • Art (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Storskallesik

Storskallesik

I Vindelälvens avrinningsområde finns en ekotyp som är unik bland sikarna och det är storskallesiken. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om fångas.