Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Publikationer (2)
 • Senaste året (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fiskar (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.