Sökresultat

 • Fredade arter (1)
 • Publikationer (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler

 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.