Sökresultat

  • Fiskevård (1)
  • Konventioner (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fritidsfiske (1)
  • Regler (1)
  • Visa fler
  • Yrkesfiske (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Överenskommelser om fiskefrågor i Torne älv inom Gränsälvsöverenskommelsen

Överenskommelser om fiskefrågor i Torne älv inom Gränsälvsöverenskommelsen

Torne älv svarar för 50 procent av hela produktionen av lax i Östersjöområdet och räknas som en av världens mest produktiva laxälvar. I gränsälvsöverenskommelsen ingår en särskild fiskestadga för älven och kustvattenområdet utanför mynningen. Enligt stadgan ska Sverige och Finland årligen förhandla om anpassningar av stadgan till nya förhållanden för bestånden och fisket.