Sökresultat

  • Fiskar (2)
  • Fredade arter (2)
  • Publikation (2)
  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Nationell förvaltningsplan för ål

Nationell förvaltningsplan för ål

För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och vilken effekt åtgärderna har haft hittills.

Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.