Sökresultat

 • Programområde Kust och Hav (24)
 • Faktasida (24)
 • Mer än ett år sedan (24)
 • Miljöövervakning (24)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Undersökningstyper (20)
 • Visa fler

 • Vägledningar (20)
 • Miljöövervakning (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Dokument: Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Provfisken i kustområden är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus och ekologisk status i kustvatten och för uppföljning av biologisk mångfald.

Dokument: Gråsälsbestånd

Gråsälsbestånd

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Hydrografi och närsalter, kartering

Hydrografi och närsalter, kartering

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Dokument: Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.