Sökresultat

 • Jordbruk (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Algblomning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.