Sökresultat

 • Jordbruk (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Visa fler
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.