Sökresultat

 • Yrkesfiske (41)
 • Faktasida (41)
 • Mer än ett år sedan (41)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (1)
 • Fångstmottagare (2)
 • Visa fler
 • Handel (3)
 • Kattegatt (1)
 • Kvoter (8)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (8)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (2)
 • Statistik (1)
 • Särskilda tillstånd (7)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (37)
 • Östersjön (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Faktasida: Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Start Yrkesfiske Särskilda tillstånd Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske Särskilda tillstånd De fisken som kräver särskilt tillstånd är fiske efter nordhavsräka fiske efter havskräfta med bur fiske efter torsk i Östersjön fiske efter pelagiska

Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter ål

Särskilt tillstånd för fiske efter ål

I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

Faktasida: Personlig fiskelicens

Personlig fiskelicens

För att bedriva yrkesmässigt fiske i de fem stora sjöarna krävs en personlig fiskelicens. Har du enskild fiskerätt behöver du ingen licens.

Faktasida: Realtidsstängningar

Realtidsstängningar

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna stänga av vissa områden tillfälligt, för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön.

Faktasida: Aktsamhetsområde

Aktsamhetsområde

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.