Sökresultat

  • Diarium (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Om diariet

Om diariet

I Havs- och vattenmyndighetens diarium kan du hitta myndighetens ärenden. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen.