Sökresultat

 • Dokument (96)
 • Mer än ett år sedan (96)
 • Anställning (6)
 • Arbetstid (2)
 • Blanketter (1)
 • Chef (5)
 • Visa fler
 • Dumpning (2)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (3)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Lön (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (4)
 • Rapport (58)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (8)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (64)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (11)
 • Säkerhet (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (5)
 • Tjänsteresa (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (4)

 • Vägledningar (58)
 • Medarbetarsidor (24)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Handbok - göra reseräkningar

Handbok - göra reseräkningar

Du har varit på resa i tjänsten, har kanske gjort ett utlägg och ska nu fylla i en reseräkning. Nu är vår hantering av reseräkningar papperslös.

Dokument: Kommunala VA-planer– en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer– en kunskapsöversikt

En kommunal VA-plan möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan.

Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: VA-guidens filmer om små avlopp

VA-guidens filmer om små avlopp

Här hittar du filmer från VA-guiden som rör små avlopp. HaV har varit med och finansierat ett antal filmer om små avloppsanläggningar som riktar sig till miljöinspektörer och fastighetsägare som har en egen avloppsanläggning.

Dokument: Kunskapsläge och nätverksträffar- små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Kunskapsläge och nätverksträffar- små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Projektet har utförts av VA-guiden. Rapporten ger en sammanställning av intervjuer och diskussioner som hållits i projektet.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Dokument: Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

Dokument: Turbiditet som surrogatparameter

Turbiditet som surrogatparameter

Rapporten behandlar surrogatparametrar som metod för enklare och billigare utsläppskontroll av små avloppsanläggningar.

Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort