Sökresultat

 • Dokument (82)
 • Mer än ett år sedan (82)
 • Anställning (7)
 • Arbetstid (2)
 • Blanketter (1)
 • Chef (3)
 • Visa fler
 • Dumpning (2)
 • Gis (2)
 • Handbok (2)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Ledighet (1)
 • Lön (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (4)
 • Rapport (49)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (7)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (54)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (8)
 • Säkerhet (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (4)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (3)

 • Vägledningar (49)
 • Medarbetarsidor (21)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Dokument: Användning av HaVs arbetsredskap

Användning av HaVs arbetsredskap

Policyn tydliggör hur du får använda HaV:s arbetsredskap och i vilken omfattning du får använda dem för privata ändamål.

Dokument: Bilder

Bilder

Hur du kommer åt vårt bildarkiv, hittar en lämplig bild och får en omslagsbild i rätt storlek till din rapport – få svar på de vanligaste frågor kring användning av bilder.

Vanlig fråga: Får jag använda mina egna bilder?

Får jag använda mina egna bilder?

Start Medarbetarsidor Får jag använda mina egna bilder? Inuti dina Powerpoint-presentationer och rapporter kan du ha bilder av mer dokumentär karaktär som du tagit själv och som behövs för att förklara eller förtydliga något särskilt.

Vanlig fråga: Jag vill kolla igenom HaV:s bilder. Hur gör jag?

Jag vill kolla igenom HaV:s bilder. Hur gör jag?

Start Medarbetarsidor Jag vill kolla igenom HaV:s bilder. Hur gör jag? Med lathunden för HaV:s bildarkiv får du reda på hur du kommer igång.

Vanlig fråga: Måste jag alltid ange bildens källa?

Måste jag alltid ange bildens källa?

Start Medarbetarsidor Måste jag alltid ange bildens källa? Ja. Vid användning av HaV:s bilder – exempelvis i Powerpointpresentationer, rapporter, pressmeddelanden – ska du alltid ange fotografens namn. Läs hur du gör i lathunden för bildarkivet.

Dokument: Bisyssla

Bisyssla

Här kan du läsa vad som menas med bisysslor samt var och varför frågor om bisysslor regleras. Har du en bisyssla ska du anmäla det till din chef.

Dokument: Enskilda överenskommelser

Enskilda överenskommelser

Du kan i dagsläget teckna enskild överenskommelse om att växla en del av din lön mot pensionsavsättning i Kåpan Extra samt växla till dig extra semesterdagar mot löneavdrag eller vice versa.

Dokument: Ersättning för utlägg

Ersättning för utlägg

Blanda aldrig privata inköp med utlägg i tjänsten på samma kvitto. Se till att alla uppgifter kommer med när du gör din reseräkning för att få ersättning för utgifterna.