Sökresultat

 • Dokument (7)
 • Senaste veckan (7)
 • Anställning (2)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Intern service (1)
 • Lön (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Rekrytering (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)

 • Miljöövervakning (3)
 • Medarbetarsidor (4)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet

Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Skräp på stränder

Skräp på stränder

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Farliga ämnen i sediment

Farliga ämnen i sediment

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.

Dokument: Chefspolicy

Chefspolicy

Chefskapet innefattar tre olika roller – arbetsgivarföreträdare, utvecklare av verksamheten samt ledare.

Dokument: Lokalfrågor

Lokalfrågor

Rutinen för lokalfrågor ska tydliggöra roller och ansvar för lokalfrågorna vid myndigheten. Rutinen är endast ett komplement. Det innebär att den inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller avtal mellan arbetsmarknadens parter.