Sökresultat

  • Dokument (3)
  • Senaste veckan (3)
  • Miljöövervakning (3)

  • Miljöövervakning (3)

  • Senaste månaden (3)
  • Senaste året (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Främmande arter

Främmande arter

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Kontinuerligt undervattensbuller

Kontinuerligt undervattensbuller

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Skräp på stränder

Skräp på stränder

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.