Sökresultat

 • Kartor och Gis (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Regler (1)
 • Riksintresse (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 5 §. Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen.