Sökresultat

 • Kartor och Gis (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Gis (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Regler (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Dokument: Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA - geografisk information

Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA - geografisk information

Informationsmängden innehåller ytor för 20 olika LEVA-områden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv