Sökresultat

 • Samordningsområden (48)
 • Faktasida (48)
 • Anslag (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (8)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (9)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (3)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Restaurering (8)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (4)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Program Vatten & Hav

Program Vatten & Hav

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: ICES

ICES

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.

Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Faktasida: Samverkansområden

Samverkansområden

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för Sveriges hav och vatten. För att nå framgång i arbetet behövs ett stort mått av samverkan, och det gör vi inom många olika områden.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Båtmiljörådet

Båtmiljörådet

Båtmiljörådet samlar organisationer och myndigheter som har intresse av att minska båtlivets miljöpåverkan.