Sökresultat

  • Forskning (1)
  • Miljöhot (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Försurning (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsförsurningens effekter

Havsförsurningens effekter

Havsförsurningen förväntas ha betydande effekter på marina organismer, ekosystem och den biologiska mångfalden.