1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Ål

  Den europeiska ålen ( Anguilla anguilla ) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

 2. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

 3. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 september 2017

  Den blåfenade tonfisken ( Thunnus thynnus ) är den största arten i släktet tonfiskar och förekommer sporadiskt i svenska vatten. Arten är fredad.

 4. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 2 november 2016

  Brugden ( Cetorhinus maximus ) är världens näst största fisk. Den är sällsynt men regelbunden vid den svenska västkusten. Simmar långsamt och ofta nära vattenytan. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 2 november 2016

  Håbranden ( Lamna nasus ) lever i norra och södra Atlanten, samt i södra Stilla havet. Arten är en sällsynt gäst på västkusten och är fredad i svenska vatten.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 november 2016

  Skärkniv ( Pelecus cultratus ) är en karpfisk som förekommer sporadiskt längs östkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 2 november 2016

  Slätrockan ( Dipturus batis ) är den största av Europas rockor. Tidigare var den vanlig i svenska vatten, nu är den i det närmaste utrotad. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 15 november 2016

  Småfläckig rödhaj ( Scyliorhinus caniculus ) är en liten, högst meterlång haj med karakteristisk färgteckning. Den lever i nordöstra Atlanten och är vanlig längs Västkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 9. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2016

  Staksill ( Alosa fallax ) är en storväxt sillfisk som liknar majfisk, men har fler mörka fläckar på kroppssidan. Majfisk förekommer sällsynt i svenska vatten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2017

  I Vindelälvens avrinningsområde finns en ekotyp som är unik bland sikarna och det är storskallesiken ( Coregonus peled ). Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.