Sökresultat

 • Anslag och bidrag (12)
 • Senaste månaden (12)
 • Anslag (6)
 • Bidrag (9)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (12)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste året (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Nya KOMET – skydd av skog

Nya KOMET – skydd av skog

Bidraget stödjer frivilliga initiativ att skydda värdefull skog.

Faktasida: Stöd för skogens miljövärden

Stöd för skogens miljövärden

Bidraget är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och öppnades för ansökningar i januari 2016.

Faktasida: Stöd för samarbete inom miljö

Stöd för samarbete inom miljö

Bidrag till projekt med landskapsperspektiv och bidra till ökad konkurrenskraft i skogen.

Faktasida: Åtgärder för värdefull natur

Åtgärder för värdefull natur

Anslaget Åtgärder för värdefull natur finansierar främst åtgärder för naturvårdande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga.

Faktasida: Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Naturvårdsverket har huvudansvar för åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för de akvatiska arterna.

Faktasida: Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Faktasida: Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Faktasida: Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information om dem.