Sökresultat

 • Vårt uppdrag (99)
 • Senaste året (99)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (2)
 • Föreskrift (4)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (32)
 • Regler (1)
 • Remiss (18)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (11)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (14)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (28)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Regeringsuppdrag (32)
 • Remisser (19)
 • Yttranden (28)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (24)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remiss (17)
 • Yttrande (27)

 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Remiss: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

Faktasida: Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att yttra sig över hur ett årligt återkommande föreläggande förhåller sig till skyldigheten att inlämna miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

Faktasida: Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig om En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss) Ju2018/01005/L4.

Faktasida: Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.