Sökresultat

 • Vårt uppdrag (97)
 • Senaste året (97)
 • Anslag (1)
 • Föreskrift (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Visa fler
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (52)
 • Regler (1)
 • Remiss (17)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (7)
 • Yttrande (7)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (51)
 • Remisser (19)
 • Yttranden (7)
 • Pressrum (6)

 • Faktasida (24)
 • Regeringsuppdrag (49)
 • Remiss (17)
 • Yttrande (7)

 • Senaste månaden (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Logotyp

Logotyp

Vår logotyp finns i svart, blå och vit. Använd den gärna för att visa myndighetens roll i olika sammanhang. På denna sida kan du ladda ned logotypen i olika format och läsa riktlinjer för hur du använder den.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Typsnitt

Typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular och Georgia för texter som produceras i Office eller TT Norms för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Faktasida: Färgpalett

Färgpalett

Inspirationen till våra färger hämtas från havet, sjöarna, vattendragen och djurlivet. Tydligt, seriöst och tillgängligt för många olika målgrupper. Färgskalan bygger på ett par gröna och blå nyanser samt en orange och en gul. Tillsammans med stöttande varm- och kallgrå nyanser. Paletten ska täcka praktiska kommunikativa behov och sammantaget bidra till den visuella identitetens helhet.

Faktasida: Bilder och foto

Bilder och foto

Texten nedan är ett verktyg och en inspirationsreferens när foton ska tas fram. Riktlinjerna ser till att HaV:s foton får ett konsekvent manér och blir användbara i så många olika sammahang som möjligt. Vid frågor om bilder kontakta kommunikationsenheten.

Faktasida: Mönster

Mönster

Mönstermanéret är en abstraktion av vattnets konstant varierande skepnad och rörelser. Det fungerar primärt som bakgrund och passar bra att använda i kombination med foto och grafik men fungerar även bra att använda när ingen passande bild finns tillgänglig.

Faktasida: Grafiska element

Grafiska element

De grafiska elementen hämtar inspiration från vattnets rörelser. Viktigt att tänka på när elementet används är att streckets interna proportioner bibehålls oavsett storlek. Elementen finns i alla palettens grundfärger i Adobe Illustrator -format samt PNG.