Sökresultat

 • Vattenskyddsområde (9)
 • Dricksvatten (5)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vägledning (2)

 • Vägledningar (5)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (5)
 • Publikation (3)
 • Remiss (1)

 • Senaste året (6)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Publikation: Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.

Publikation: Bättre rådlös än rådvill?

Bättre rådlös än rådvill?

Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.

Faktasida: Vattenskyddsområde - Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde - Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för bekämpningsmedelrester i färdigt dricksvatten.

Faktasida: Tillsyn av vattenskyddsområde

Tillsyn av vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Publikation: Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Faktasida: Domar och beslut om vattenskydd

Domar och beslut om vattenskydd

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

Remiss: Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.