Sökresultat

 • Kvoter (16)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (16)
 • Östersjön (2)

 • Yrkesfiske (16)

 • Faktasida (14)
 • Nyhet (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (16)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Nyhet: HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön

HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön

Efter de kvotjusteringar som sker inom EU varje år, med hänsyn till kvarvarande kvoter från föregående år, så förfogar HaV nu över cirka 1 000 ton torsk i västra beståndet för 2017. Det är drygt 120 ton mer än vad som tidigare tilldelats Sverige.

Nyhet: Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslut om ålfisket i havet bordläggs fram till ministerrådet i december.

Sidansvarig: Webbredaktionen