Sökresultat

 • Kvoter (18)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (18)
 • Östersjön (2)

 • Yrkesfiske (18)

 • Faktasida (14)
 • Nyhet (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Nyhet: Kvotavräkning vid danska inspektioner

Kvotavräkning vid danska inspektioner

När ett annat land inom EU, exempelvis Danmark, gör fiskerikontroll och upprättar en inspektionsrapport, ska resultatet av kontrollen behandlas på samma sätt som om Sverige hade gjort kontrollen.

Nyhet: Laxkvoten för 2018 i Östersjön klar

Laxkvoten för 2018 i Östersjön klar

Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. Vid fördelning av laxkvoten har hänsyn tagits till laxbeståndens status och skyddsbehov.

Nyhet: HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön

HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön

Efter de kvotjusteringar som sker inom EU varje år, med hänsyn till kvarvarande kvoter från föregående år, så förfogar HaV nu över cirka 1 000 ton torsk i västra beståndet för 2017. Det är drygt 120 ton mer än vad som tidigare tilldelats Sverige.

Sidansvarig: Webbredaktionen