Sökresultat

 • Handel (23)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Artskydd (3)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Regler (9)
 • Remiss (1)
 • Spårbarhet (3)
 • Vattenbruk (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Yttrande (1)

 • Yrkesfiske (7)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (4)
 • Föreskrifter (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (19)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (19)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Handel & spårbarhet

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Vanlig fråga: Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Kom ihåg att registrera ditt företag i spårbarhetssystemet!

Faktasida: Rapportering för fångstmottagare

Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Import och export av fiskeprodukter

Import och export av fiskeprodukter

Fisk och fiskeprodukter som importeras från länder utanför EU, så kallade tredjelandsländer, ska följas av ett fångstintyg.

Faktasida: Så här kontrollerar vi import av fiskprodukter

Så här kontrollerar vi import av fiskprodukter

Fångstintyg är ett sätt att ursprungsmärka fisken så att vi som kontrollerande myndighet eller du som konsument kan känna oss trygga med vad vi handlar och konsumerar.

Faktasida: Exportintyg

Exportintyg

Svenskfångad fisk som säljs, bereds eller hanteras utanför landet ska följas av ett exportintyg.

Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Faktasida: Information till handlare om förbud mot handel med vissa arter

Information till handlare om förbud mot handel med vissa arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 49 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Sidansvarig: Webbredaktionen