Sökresultat

 • Handel (22)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Artskydd (3)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (8)
 • Spårbarhet (3)
 • Vattenbruk (1)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (1)

 • Yrkesfiske (7)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (4)
 • Föreskrifter (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (19)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (22)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Faktasida: Handel & spårbarhet

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Faktasida: Information till handlare om förbud mot handel med vissa arter

Information till handlare om förbud mot handel med vissa arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 48 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Faktasida: Förvaring av fångst ombord och efter landning

Förvaring av fångst ombord och efter landning

Fartyg, 12 meter eller större, som fiskar annat än pelagiska- och industriarter ska förvara fångst under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB) separat.

Faktasida: Animaliska biprodukter (ABP)

Animaliska biprodukter (ABP)

Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

Faktasida: Vägning av fångst

Vägning av fångst

Nya regler för vägning av fisk tillämpas i Sverige från och med den 1 oktober 2013.

Faktasida: Regler för vägning av fångst

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Sidansvarig: Webbredaktionen