Sökresultat

Handel (22)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Blanketter (1)
Fiskar (1)
Fiskevård (1)
Fritidsfiske (3)
Främmande arter (3)
Fångstmottagare (9)
Föreskrift (1)
Internationellt arbete (2)
Lagstiftning (2)
Regler (9)
Remiss (1)
Spårbarhet (3)
Vattenbruk (1)
Yrkesfiske (9)
Yttrande (1)

Yrkesfiske (7)
Sport- och fritidsfiske (1)
Arter (4)
Föreskrifter (1)
Konventioner (1)
Vårt uppdrag (2)
Remisser (1)
Yttranden (1)

Art (1)
Faktasida (18)
Remiss (1)
Vanlig fråga (1)
Yttrande (1)

Senaste veckan (2)
Senaste månaden (5)
Senaste året (16)
Mer än ett år sedan (6)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Vägning av fångst

Nya regler för vägning av fisk tillämpas i Sverige från och med den 1 oktober 2013.

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Vägningsjournal

Alla vägningar ska registreras i en så kallad vägningsjournal som ska finnas i närheten av vågen

Vill du veta mer om vägning?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid vägning.

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

Animaliska biprodukter (ABP)

Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.