Glofish

Hitta på sidan

Glofish är en genetiskt modifierad akvariefisk, med starka och självlysande färger. Trots att det inom EU är förbjudet att sälja genmodifierad fisk har Glofish hittats i Europa. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som följer upp om reglerna följs.

Under de senaste åren har det förekommit fynd av genetiskt modifierad akvariefisk i flera europeiska länder. Alla fynd har varit exemplar av Glofish. Glofish är ett samlingsnamn för akvariefiskar som försetts med gener från maneter och koraller, vilket gör att fiskarna producerar fluorescerande proteiner. Fiskarna blir självlysande i starka spektakulära färger.

All hantering förbjuden

Det är förbjudet att köpa, sälja eller inneha Glofish inom EU.

Läs mer om reglerna här.

Små fiskar i starka neonfärger.

Inom EU är det olagligt att köpa, sälja och äga Glofish. Men i delar av USA är det lagligt att köpa den genmanipulerade fisken. Bilden är hämtad från en amerikansk hemsida. Foto: www.glofish.com

Olaglig i Sverige

Det finns i dag ingen som har tillstånd att sälja genmodifierad fisk inom EU och därför är all sådan försäljning förbjuden. Samma regler gäller för privatpersoner som för företag.

HaV ansvarar för tillsyn i Sverige

I Sverige är det HaV som har ansvar för att följa upp så att ingen bryter mot reglerna. Brott mot reglerna kan innebära påföljder i form av böter eller upp till två års fängelse, beroende på hur allvarlig överträdelsen bedöms vara.

Om du vill dela med dig av information eller har frågor om Glofish så är du välkommen att kontakta HaV.

Försäljning lagligt i USA

I större delen av USA är det lagligt att sälja Glofish. Bland arterna zebrafisk, tigerbarb och sorgmanteltetra finns det kommersiellt tillgängliga, genmodifierade varianter i olika färgsättning. Det kan inte uteslutas att vissa exemplar från USA letar sig in på den europeiska marknaden, troligtvis främst via privatimport.

Kunskap om Glofish

Havs- och vattenmyndigheten genomför just nu en informationsinsats med stöd av Zoobranschens Riksförbund (Zoorf) för att uppmärksamma återförsäljare av akvariefisk kring vad som gäller om Glofish.

Här hittar du en broschyr med information om Glofish. Pdf, 1.1 MB.

Artikel om Glofish i Pet Scandinavia, nummer 4, 2023. Pdf, 784.4 kB.

Publicerad: 2017-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion