Sökresultat

 • Gis (34)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (4)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (2)
 • Rapport (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (5)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (5)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (27)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Tillägg och uppdateringar i de tjänster för kartor och geodata som levereras direkt av Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Faktasida: Mer om koordinater

Mer om koordinater

Det finns många olika sätt att beskriva geografisk information och koordinater. Här beskrivs de viktigaste som HaV arbetar med och också våra rekommendationer när du skickar geografisk data till oss.

Faktasida: Geografiska referenssystem

Geografiska referenssystem

HaV:s kartmiljö stödjer alla de vanligaste referenssystemen som används i Sverige och Europa.

Sidansvarig: Webbredaktionen