Sökresultat

 • Gis (32)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (4)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (4)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (4)
 • Havsplanering (2)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (26)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony är ett verktyg som används inom havsplaneringen för att väga samman ekosystemvärden och miljöbelastning. Med Symphony kan vi havsplanera utifrån ekosystemansatsen och ta fram mer miljövänliga havsplaner.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Gis och webbkartor

Gis och webbkartor

Verktyg och stöd för arbete med geografisk information för dig på HaV.

Faktasida: Skapa webbkarta

Skapa webbkarta

Du som är inloggad medarbetare på HaV kan skapa en karta direkt i din webbläsare.

Faktasida: Fler Gis-verktyg

Fler Gis-verktyg

Verktyg för mer avancerat arbete med geografisk information.

Faktasida: Gisdator

Gisdator

Du som behöver göra Gis-arbete som tar längre tid och riskerar att låsa din vanliga laptop kan behöva en mer kraftfull dator. Du kan då använda vår gemensamma "Gisdator" som du når direkt från din egen arbetsplats.

Faktasida: Kom igång med Gis

Kom igång med Gis

En workshop för dig som vill förstå mer av dina geografiska underlag eller vill använda dem för att göra kartbilder för rapporter, presentationer mm.

Faktasida: Gis-byrån

Gis-byrån

Vill du ha hjälp med att hantera geografiska underlag eller ta fram kartor för rapporter, presentationer eller webbsidor?

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Sidansvarig: Webbredaktionen