Sökresultat

 • Gis (34)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (4)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (2)
 • Rapport (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (5)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (5)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (27)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Dokument: Handledning, GIS-stöd för prövning av små avlopp

Handledning, GIS-stöd för prövning av små avlopp

GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett tillkommande avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar utifrån lagstiftarens anvisningar om kriterier för bedömning av hög skyddsnivå, bestämmelser om miljökvalitetsnormer för ytvatten samt en retentionsfaktor.

Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Nyhet: Oktober 2017

Oktober 2017

Nu är det dags att anmäla sig till de sista webbinarierna för utbildning i GIS-stödet.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Tillägg och uppdateringar i de tjänster för kartor och geodata som levereras direkt av Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Sidansvarig: Webbredaktionen