Sökresultat

 • Gis (34)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (4)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (2)
 • Rapport (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (5)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (5)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (27)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Gis och webbkartor

Gis och webbkartor

Verktyg och stöd för arbete med geografisk information för dig på HaV.

Faktasida: Gisdator

Gisdator

Du som behöver göra Gis-arbete som tar längre tid och riskerar att låsa din vanliga laptop kan behöva en mer kraftfull dator. Du kan då använda vår gemensamma "Gisdator" som du når direkt från din egen arbetsplats.

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Tillägg och uppdateringar i de tjänster för kartor och geodata som levereras direkt av Havs- och vattenmyndigheten.

Sidansvarig: Webbredaktionen