Sökresultat

 • Gis (33)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (3)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Små avlopp (6)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vägledningar (6)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (15)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (28)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

Faktasida: Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet. Metoden är framtagen av HaV och har använts i havsplaneringen.

Dokument: Handledning, GIS-stöd för prövning av små avlopp

Handledning, GIS-stöd för prövning av små avlopp

GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett tillkommande avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar utifrån lagstiftarens anvisningar om kriterier för bedömning av hög skyddsnivå, bestämmelser om miljökvalitetsnormer för ytvatten samt en retentionsfaktor.

Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Tillägg och uppdateringar i de tjänster för kartor och geodata som levereras direkt av Havs- och vattenmyndigheten.

Sidansvarig: Webbredaktionen