Sökresultat

 • Föreskrift (38)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Fångstmottagare (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (2)
 • Redskap (3)
 • Regler (3)
 • Remiss (4)
 • Rutin (3)
 • Små avlopp (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (12)
 • Åtgärdsprogram (3)

 • Vägledningar (3)
 • Föreskrifter (30)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Remisser (4)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (33)
 • Remiss (4)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Nya föreskrifter 2018 Register 2018 Register över HVMFS beslutade under år 2018 10 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:10) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om (2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

Faktasida: Vad är vad bland föreskrifterna?

Vad är vad bland föreskrifterna?

Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

Faktasida: Så arbetar vi med föreskrifter

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Faktasida: Svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön(FIFS 2000:1)

Svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön(FIFS 2000:1)

Svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerakk och Nordsjön (FIFS 2000:1) Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : Vid utfärdandet 15, 16 §§ fiskeförordningen (1993:1097). Nu gällande 2 kap. 14, 15 §§ förordningen (1994:1716) om fisket,

Faktasida: Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1) Ursprunglig utgåva (HVMFS 2018:1) Den tidigare föreskriften om fisketillsynsmän (FIFS 1985:3) Registret senast uppdaterat 2018-04-13 Bemyndigande : 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

Sidansvarig: Webbredaktionen