Sökresultat

 • Föreskrift (40)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Fångstmottagare (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (2)
 • Redskap (3)
 • Regler (3)
 • Remiss (4)
 • Rutin (3)
 • Små avlopp (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (14)
 • Åtgärdsprogram (3)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (3)
 • Föreskrifter (31)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Remisser (4)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (34)
 • Nyhet (1)
 • Remiss (4)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Nya föreskrifter 2018 Register 2018 Register över HVMFS beslutade under år 2018 17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:17) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer

Faktasida: Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten Ursprunglig utgåva Registret senast uppdaterat: 2015-12-21 Bemyndigande : 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap.

Faktasida: Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om

Faktasida: Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten Ursprunglig utgåva Dessa allmänna råd träder i kraft den 30 maj 2016. Bemyndigande : 3 kap. 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Faktasida: Badvatten (HVMFS 2012:14)

Badvatten (HVMFS 2012:14)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2016-05-12 Bemyndigande : 22 § badvattenförordningen (2008:218) Ikraftträdande : 2012-07-01

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2)

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2)

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av

Sidansvarig: Webbredaktionen