Sökresultat

Föreskrift (42)
Badvatten (2)
Bedömningsgrunder (4)
Fiskevård (1)
Fritidsfiske (4)
Fångstmottagare (1)
Handel (1)
Havsförvaltning (2)
Havsmiljödirektivet (1)
Kalkning (1)
Miljökvalitetsnormer (5)
Miljöövervakning (2)
Redskap (3)
Regler (3)
Remiss (5)
Rutin (3)
Små avlopp (1)
Spårbarhet (1)
Statistik (2)
Styrdokument (1)
Särskilda tillstånd (1)
Vattenbruk (1)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (7)
Vägledning (2)
Yrkesfiske (14)
Åtgärdsprogram (3)

Yrkesfiske (1)
Vägledningar (3)
Föreskrifter (32)
Vårt uppdrag (5)
Remisser (5)
Medarbetarsidor (1)

Dokument (1)
Faktasida (35)
Nyhet (1)
Remiss (5)

Senaste veckan (22)
Senaste månaden (26)
Senaste året (38)
Mer än ett år sedan (4)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2018-12-27 Bemyndigande : 7 § och

Nya föreskrifter

Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 Register 2018 Register 2018 (tryckt version)

Nya föreskrifter 2018

Nya föreskrifter 2018 Register 2018 Register över HVMFS beslutade under år 2018 19 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 18 Havs-

Föreskriftsarbete

Rutinen för föreskriftsarbete beskriver hur vi tar fram nya föreskrifter eller allmänna råd.

Nya föreskrifter om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Den 1 oktober börjar nya föreskrifter gälla om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla sitt fiske.

Vad är vad bland föreskrifterna?

Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.