Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet

Registret senast uppdaterat 2018-03-07

Bemyndigande:

14 § förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

Ikraftträdande:

2016-02-18

Ändringsversioner
Ändringar3

HVMFS 2018:2 Pdf, 13.9 kB.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet

Ikraftträdande: 2018-03-06

2

HVMFS 2017:1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2017:1 om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 13.9 kB.

Ikraftträdande: 2017-02-06

 1

HVMFS 2016:4 Pdf, 14.8 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2015-01-14
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion