Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet

Registret senast uppdaterat 2018-03-07

Bemyndigande:

14 § förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

Ikraftträdande:

2016-02-18

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

3

HVMFS 2018:2PDF

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet

2

HVMFS 2017:1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2017:1 om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhetPDF

 1

HVMFS 2016:4PDF

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2015-01-14
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion