Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

1 kap. 10 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, 7, 9, 12, 17, 22 och 33 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Efter samråd med Statens räddningsverk, Naturvårdsverket och Gentekniknämnden

Ikraftträdande:

2004-02-15

Övrigt:

Ersätter FIFS 1995:10

Celex:

32001L0018

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

1

HVMFS 2011:5 Pdf, 30.1 kB.

Ändr. 5, 8, 12 §§

Bemyndigande: 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, 7, 9, 12, 17, 22 och 33 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ikraftträdande: 2011-07-01

 

FIFS 2004:2 Pdf, 37.7 kB.

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion