Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Ansökan om licens

  • När en ansökan prövas första gången utgår vi från vilket sorts fiske som ska bedrivas samt tillgången på fisk
  • ​Fisket ska bedrivas i näringsverksamhet
  • Fartyget ska registreras som fiskefartyg i Transportstyrelsens fartygsregister
  • Fisket ska ha anknytning till svensk fiskerinäring
  • Fiskekapacitet ska föras ut ur fiskeflottan
  • Om du ansöker om förlängning av din fiskelicens senare än tre månader efter att den upphört kommer din ansökan att behandlas som en ansökan om nyetablering. Då måste vi ta hänsyn till bland annat tillgången på fisk.

Här hittar du vår sida med blanketter för ansökan om licens och tillstånd

När ansökan om licens prövas första gången skickar vi den till länsstyrelsen för yttrande.

Vad innebär anknytning till svensk fiskerinäring?
  • Av inkomsten från fisket ska minst hälften komma från landningar i svensk hamn.
  • Minst hälften av fiskeresorna ska utgå från svensk hamn.
  • MInst hälften av besättningen är bosatt i Sverige.
  • En juridisk person har ett fast driftsställe i Sverige.

Begränsningar i licensen

En fiskelicens kan begränsas gällande fångstområde, sätt att fiska, redskap eller olika arter.

Krav på utförsel av fiskekapacitet

Den svenska fiskeflottan begränsas genom EU:s bestämmelser om utförsel av fiskekapacitet. För att kunna bevilja en ny fiskelicens måste sökande visa att licens har upphört att gälla för ett annat fiskefartyg med minst samma kapacitet. Kapaciteten räknas i fartygets bruttoton och motorstyrkans kilowatt. Bruttotonnage är en term inom sjöfarten som används för att ange ett fartygs storlek och lastförmåga. Det finns mäklare som hjälper till med att förmedla ton och kilowatt mellan yrkesfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske