Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

I Sveriges omgivande vatten förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Illustration: Lennart Molin.

Havskräfta. Illustration: Lennart Molin.

Lek

Honorna leker vartannat år under mars–november. Äggen befruktas under äggläggning och bärs 8–9 månader innan de kläcks. Larverna är pelagiska.

Vandringar

Havskräftor är relativt stationära.

Ålder vid könsmognad

3–5 år

Maximal ålder och storlek

Okänt.

Biologi

Lever på fast lerbotten där kräftan kan gräva hålor. Lever på djup mellan 40 och 250 meter. Under natten kommer kräftorna upp för att leta föda som består av ormstjärnor och små bottendjur.

Information om fiske av havskräfta

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Fiskeregler

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta.

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Joakim Jacobzon