Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vad är målet med förvaltningen av säl?

  • De övergripande målen är att de respektive sälarterna ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral eller positiv. Sälarnas betydelse som resurs är dock inte tydligt definierad.
  •  
  • HaV har för avsikt att bedriva en sälförvaltning med utgångspunkt att den är ekosystembaserad, det vill säga ekologisk, social och ekonomisk hållbar i användningen av natur och naturresurser. Och att den är adaptiv, det vill säga att ny kunskap om arten, livsmiljön och de åtgärder som införs är föremål för regelbunden omprövning.
  •  
  • Det finns förvaltningsplaner för gråsäl i Östersjön och knubbsäl i Västerhavet. Tidigare fanns det åtgärdsprogram för vikare samt knubbsälspopulationen i Kalmarssund. I praktiken förvaltas de på samma sätt och med samma mål och verktyg som de andra arterna.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut