Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hur fungerar säljakten?

  • Skyddsjakt är den enda säljakt som är tillåten för närvarande (april 2019), och Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Jakten är till för att skydda fiskeredskap och utförs av licensierade jägare. År 2019 får maximalt 1 100 gråsälar, 600 knubbsälar och 200 vikare fällas i den beslutade skyddsjakten. Förra året rapporterades att 499 gråsälar av maximalt 740 blev skjutna. En del av dessa skickas in för provtagning till Naturhistoriska riksmuseet.
  •  
  • Vad gäller licensjakt på säl har Naturvårdsverket tidigare utrett frågan och kommit fram till att det kan införas. Frågan var uppe i riksdagen den 4 april 2019 där det beslutades att uppmana regeringen att införa licensjakt på säl. Motiveringen var att sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön.

Här kan du läsa riksdagsbeslutet den 4 april 2019

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut