Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Ryggradslösa djur

Asiatisk blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus)

Asiatiska blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Den asiatiska blåskrabban kallas även för asiatisk strandkrabba.

Den är liten och tålig, men det är ännu oklart om den kan föröka sig och etablera sig i våra vatten.

Hur känns de igen?

Ryggskölden på vuxna krabbor är kvadratisk, max fyra centimeter bred och är helt slät mellan ögonen (inga veck eller taggar).

Asiatisk blåskrabba. Foto.

Det första svenska fyndet av asiatisk blåskrabba gjordes 2012 vid Hönö i södra Bohuslän. Foto: Björn Fagerholm

Vuxna hannar har en blåsa i "tumvecket" på klorna. Färgen varierar mellan grönt, purpur och rött med mörkare fläckar, och benen har mörkare ränder.

Svenska fynd

Första fyndet är från Hönö i Bohuslän, sommaren 2012. Två år senare återfanns ytterligare en asiatisk blåskrabba nära Ringhals, söder om Göteborg, och sommaren 2015 dokumenterades ett tredje fynd, igen från Hönö. Nu har cirka 30 krabbor hittats, varv några rombärande honor.

Hur lever de?

Asiatiska blåskrabbor lever på hårda och sandiga bottnar i marina miljöer, och runt flodmynnigar. De är allätare och livnär sig på makroalger, små ryggradslösa djur som märlkräftor, havsborstmaskar och musslor men även på fiskyngel.

Vuxna blåskrabbor tål stora variationer i temperatur, från noll till 30 grader, och kan leva i både sötvatten och havsvatten.

Platshållare för en karta. Illustration.

De känsliga larvstadierna har inte den tåligheten, men vid gynnsamma förhållanden kan blåskrabbor föröka sig upp till sex gånger på en sommar.

Asiatiska blåskrabbor kan förekomma tätt och i stora mängder. Både på den Nordamerikanska östkusten och i Frankrike har man funnit områden med över hundra blåskrabbor per kvadratmeter.

Hur kom de hit?

De kan ha kommit drivandes som krabblarver med havsströmmar eftersom asiatiska blåskrabbor finns längs kusterna i Frankrike, Belgien, Holland och Tyskland. Det finns även en möjlighet att de kommit med barlastvatten i fartyg.

Fakta

Naturlig förekomst: västra Stilla Havet
Status i Sverige: främmande och potentiellt invasiv
Förekomst i svenska vatten: Västerhavet
Etableringsgrad: sporadisk förekomst
Första fyndet: 2012, Bohuslän

Faktablad: Ladda ner faktabladWord

Möjliga effekter

Den har stor aptit och förökar sig snabbt och kan därför konkurrera med andra bottenlevande arter om mat och utrymme. I Nordamerika har asiatiskt blåskrabba trängt undan en annan krabba, Carcinus maenas. Det är vår vanliga, inhemska strandkrabba.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en asiatisk blåskrabba kan du rapportera den till Artportalen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Ryggradslösa djur