Bättre spårbarhet från 1 januari 2019

I ett pressmeddelande har HaV gått ut med information om de skärpta bestämmelserna för spårbarhet av fisk i leverantörskedjan.

Mycket händer med fisken på vägen mellan havet och din tallrik. Fisken hinner passera många olika aktörer och leverantörskedjan kan vara komplicerad. Från 1 januari 2019 skärps bestämmelserna och innebär att alla inblandade aktörer ska börja använda Havs- och vattenmyndighetens, HaV:s, spårbarhetssystem.

Fångsterna kan kontrolleras bättre och konsumenten kan känna sig trygg med informationen om var, när och hur fisket eller odlingen skett.

Modernt verktyg för långsiktigt hållbart fiske

De skärpta bestämmelserna utgår från EU-krav och syftar till att stärka kontrollen av fångsterna, men även skydda konsumenternas intressen genom att informationen om fisken kan styrkas på ett bättre sätt.

– Nu inför vi en modern spårbarhet av fisk som en del av fiskförvaltningen. Det är viktigt för oss som myndighet att kunna spåra produkterna i leden mellan fångst- och odlingsledet och detaljhandeln, såväl framåt som bakåt. På så sätt kan vi kontrollera att fiskares och odlares uppgifter om landningar eller skörd verkligen stämmer. Den ökade spårbarheten blir ett viktigt verktyg för att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar till att fisket blir långsiktigt hållbart, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Här kan du läsa hela HaV:s pressmeddelande "Bättre spårbarhet av fisk från hav till tallrik 2019"

Publicerad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion