Hitta på sidan

Geografisk spårbarhet av fiskefartyg – VMS

För att kunna följa fiskefartyg från 12 meter används ett satellitbaserat övervakningssystem som kallas VMS (Vessel Monitoring System). VMS används även som planeringsunderlag för Kustbevakningens och Havs- och vattenmyndighetens inspektioner och kontroller till sjöss och vid landning.

Varför används VMS och till vad?

VMS har införts för att kunna kontrollera uppgifterna om fångstområde i fiskeloggböckerna och på så vis kunna garantera att fångsten avräknas från rätt kvot.  Positionsrapporterna används för att övervaka fartygsaktiviteter i områden med fiskeförbud. Uppgifterna används även som underlag i havsplaneringsarbetet.

HaV övervakar även ett hundratal utländska fartyg när de befinner sig i svensk ekonomisk zon.  

Vilken utrustning behöver jag ha för att använda VMS?

  • En transceiver, Sailor 6140 M mini-C inklusive kopplingsboxen SIR CON 3027.
  • Installation av VMS får endast göras av en behörig installatör och det är du som fartygstillståndshavare som ansvarar för att anskaffning och installation blir gjord. Hör med ditt lokala serviceföretag om de har behörighet. 

Jag har redan AIS, måste jag skaffa VMS?

Ja. Ett satellitbaserat kontrollsystem måste användas enligt artikel 9, i kontrollförordningen. AIS (Automatiskt Identifierings System) är ett sjösäkerhetssystem, vilket inte VMS är. Tillgänglig AIS-information får även användas vid t ex korskontroll av den geografiska fångstresan.

Behöver jag även en elektronisk fiskeloggbok?

Publicerad: 2013-11-12
Uppdaterad: 2018-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion