Personlig fiskelicens

För att bedriva yrkesmässigt fiske i de fem stora sjöarna krävs en personlig fiskelicens. Har du enskild fiskerätt behöver du ingen licens.

Ansökan om ny licens

När en ansökan prövas första gången utgår vi ifrån vilket sorts fiske som ska bedrivas och hur tillgången på fisk är. Fisket ska bedrivas i näringsverksamhet. Du skickar din ansökan till oss och vi skickar den till länsstyrelsen för yttrande.

Ansökan om förnyad licens

Vid omprövning av licens ska du visa att fisket bedrivs i näringsverksamhet.

En ansökan om förnyad licens som kommer in mer än tre månader efter giltighetstidens utgång behandlas som en ansökan om ny licens.

Här hittar du blanketten för ansökan om licens.

Publicerad: 2013-11-18
Granskad: 2018-01-04
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information