Hur ska skaldjur märkas?

Vissa skaldjur som fångas av svenska yrkesfiskare omfattas av EU:s handelsnormer. Det gäller exempelvis havskräftor, nordhavsräkor och krabbtaskor.

Att produkterna omfattas av handelsnormer betyder bland annat att varje parti av dessa produkter vid första försäljning ska vara märkta med:

  • färskhetskategori
  • storlekskategori
  • nettovikt (undantaget standardlådor)
  • produktform

Handelsnormerna innebär även att de partier som säljs ska vara enhetliga. Ett parti är enhetligt om maximalt 10 procent av partiets vikt är av en annan färskhets- eller storlekskategori omedelbart under eller över den kategori som anges på partiet.

Små mängder som fiskaren säljer direkt till detaljhandlare eller konsumenter är undantagna från kravet på märkning och övriga regler i handelsnormerna.

Publicerad: 2015-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion