Kan jag köpa fisk och skal­djur av en fritids­fiskare, det vill säga en person eller företag utan fiske­licens?

Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009). I 40 § fiskelagen (1993:787) framgår att man kan dömas till straff om man bryter mot EU:s bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken. Det är alltså brottsligt att sälja fritidsfiskad fångst från havet.

Den som fritidsfiskar i sjöar, vattendrag eller andra inlandsvatten får sälja sin fångst och omfattas inte av förbudet.

Publicerad: 2014-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion