Kan jag köpa fisk och skal­djur av en fritids­fiskare, det vill säga en person eller företag utan fiske­licens?

Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i Kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009). Däremot får en fritidsfiskare sälja sin fångst som är fångad i sjöar, vattendrag eller andra inlandsvatten som inte omfattas av förbudet.

I 40 § fiskelagen (1993:787) framgår att man kan få böter om man bryter mot EU:s bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken. Den som fritidsfiskar och säljer fångsten gör sig alltså skyldig till ett brott. Även om det inte är brottsligt att köpa fisken, så stödjer du brottslig verksamhet om du köper fritidsfångad fisk.

Publicerad: 2014-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion