Deltagarenkät efter workshop

Hitta på sidan

Tack för ert deltagande på workshoparna om tillståndsprövning av utsättnings- och odlingstillstånd enligt fiskelagstiftningen.

Workshoparna omfattade presentationer, diskussioner och kalibreringar utifrån länsstyrelsernas egna exempel. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter för vårt fortsatta arbete.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 februari klockan 23.30.
Publicerad: 2024-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion