Årsredovisning 2018

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Omslag för publikation

Om årsredovisningen

I årsredovisningen berättar vi om arbetet inom våra sex verksamhetsområden kunskapsuppbyggnad, havs- och vattenförvaltning, havsplanering, fiskförvaltning, internationellt utvecklingssamarbete samt administration och intern service.

Här är tre exempel på arbete vi utfört under verksamhetsåret 2018.

  • Under året fastställdes en treårig klimatstrategi för myndigheten, Syftet med strategin är att stärka och synliggöra myndighetens strategiska och långsiktiga arbete med klimat, i linje med myndighetens uppdrag och vision. I anslutning till strategin beslutades även en handlingsplan för klimatanpassning.
  • Vi har, i dialog med såväl andra myndigheter som olika organisationer, påbörjat arbetet och gjort en analys av upplägg och innehåll av att ta fram ett förslag till nationell plan för att förse vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel med moderna miljövillkor.
  • Under 2018 färdigställdes och användes planeringsstödet Symphony inom havsplaneringen. Symphony är ett analytiskt verktyg vars resultat visar till exempel var miljöpåverkan är som högst och som lägst, vilka naturvärden som drabbas mest och vilka sektorer som bidrar till miljöpåverkan. Framförallt kan olika framtidsscenarier analyseras.

Relaterade publikationer

Publicerad: 2019-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion