Årsredovisning 2016

Under 2016 presenterade vi en färdplan för havsplaneringen, och ett nytt spårbarhetssystem för fisk och fiskprodukter inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi har även arbetat för begränsad spridning av invasiva arter som amerikansk hummer och med restaurering av ålgräsängar. Under året har vi avrapporterat 16 regeringsuppdrag.

Omslag till rapport.

Om årsredovisningen

I årsredovisningen berättar vi om arbetet inom våra sex verksamhetsområden kunskapsuppbyggnad, havs- och vattenförvaltning, havsplanering, fiskförvaltning, internationellt utvecklingssamarbete samt administration och intern service.

Vi vill bidra till det hållbara samhället genom att engagera alla grupper i samhället för att nå vår vision om ”Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla”.

Relaterade publikationer

Publicerad: 2017-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion