Årsredovisning 2015

Miljömålsarbetet la in en högre växel under 2015. Andra viktiga händelser för myndigheten under året var beslutet om ett åtgärdsprogram för havsmiljön, utredningen om de marina skyddade områdena och genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik.

Bild på publikation årsredovisning 2015

I årsredovisningen berättar vi om vad vi gjort inom våra fem verksamhetsområden kunskapsuppbyggnad, havs- och vattenförvaltning, havsplanering, fiskförvaltning och internationellt utvecklingssamarbete.

Perspektivet är hela vägen från globala konventioner, Antarktis och
Arktis ned till den nationella lokala nivån, samt ärendehantering i vår
myndighetsutövning.

Relaterade publikationer

Publicerad: 2016-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion