Villkor för datamängder

Vi strävar efter att alla våra miljödata ska tillhandahållas avgiftsfritt med villkor som uppmuntrar till vidareutnyttjande.

Du ska fritt kunna använda, återanvända, sprida och aggregera vår öppna information. Vi inför därför successivt tydlig märkning av våra datamängder.

För våra datamängder och nättjänster kommer vi successivt att övergå till fria villkor enligt Creative Commons Zero (CC0).

Du behöver inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Publicerad: 2017-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information