SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Från och med 2014 så inkluderar statistiken över yrkesfisket i havet även uppgifter om fiskefartyg i den årliga statistiken.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Äldre statistiska meddelanden hittar du här.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
Utgåva BeskrivningDatum

JO 55 SM 1801PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2017

2018-06-01

JO 50 SM 1801PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2017

2018-01-12

JO 50 SM 1802PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2017

2018-01-26

JO 50 SM 1803PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2018

2018-02-23

JO 50 SM 1804PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2018

2018-03-23

JO 50 SM 1805PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2018

2018-04-27

JO 50 SM 1806PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2018

2018-06-01

JO 50 SM 1807PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2018

2018-06-29

JO 50 SM 1808PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2018

2018-09-28

JO 50 SM 1809PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2018

2018-09-28

JO 50 SM 1810PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2018

2018-09-28

JO 50 SM 1811PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2018

2018-10-26

JO 50 SM 1812PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2018

2018-11-30

 

Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
Utgåva BeskrivningDatum

JO 56 SM 1701PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2018-06-01

 

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
Utgåva BeskrivningDatum

JO 57 SM 1802PDF

Fritidsfisket i Sverige 2017

2018-06-05

JO 57 SM 1801PDF

Fritidsfisket i Sverige 2016

2018-01-26

JO 57 SM 1703PDF

Fritidsfisket i Sverige 2015

2018-01-26

JO 57 SM 1702PDF

Fritidsfisket i Sverige 2014

2018-01-26

JO 57 SM 1701PDF

Fritidsfisket i Sverige 2013

2018-01-26


Publicerad: 2019-01-21
Uppdaterad: 2019-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion