Statistiska Meddelanden 2017

Hitta på sidan

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 55 SM 1701PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2016

2017-06-02

JO 50 SM 1701PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2016

2017-01-13

JO 50 SM 1702PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2016

2017-01-27

JO 50 SM 1703PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2017

2017-02-24

JO 50 SM 1704PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2017

2017-03-31

JO 50 SM 1705PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2017

2017-04-28

JO 50 SM 1706PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2017

2017-06-02

JO 50 SM 1707PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2017

2017-06-30

JO 50 SM 1708PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2017

2017-09-01

JO 50 SM 1709PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2017

2017-09-01

JO 50 SM 1710PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2017

2017-09-29

JO 50 SM 1711PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2017

2017-10-27

JO 50 SM 1712PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2017

2017-12-01


Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 56 SM 1701PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2017-05-26


Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 1701PDF

Fritidsfiske i Sverige 2013

2017-03-08

JO 57 SM 1702PDF

Fritidsfiske i Sverige 2014

2017-03-08

JO 57 SM 1703PDF

Fritidsfiske i Sverige 2015

2017-03-08


Publicerad: 2018-01-26
Uppdaterad: 2018-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion