Statistiska Meddelanden 2016

Hitta på sidan

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Statistik
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 55 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2015

2016-06-03

JO 50 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2015

2016-01-08

JO 50 SM 1602PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2015

2016-01-29

JO 50 SM 1603PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2016

2016-02-26

JO 50 SM 1604PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2016

2016-04-01

JO 50 SM 1605PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2016

2016-04-29

JO 50 SM 1606PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2016

2016-05-27

JO 50 SM 1607PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2016

2016-07-01

JO 50 SM 1608PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2016

2016-09-02

JO 50 SM 1609PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2016

2016-09-02

JO 50 SM 1610PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2016

2016-09-30

JO 50 SM 1611PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2016

2016-10-28

JO 50 SM 1612PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2016

2016-11-25

Yrkesfisket i sötvatten

Statistik
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 56 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2016-05-27

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Statistik
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 1501PDF

Fritidsfisket i Sverige 2014

2017-02-01


Publicerad: 2017-01-12
Uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion